Een gezamenlijke droom

Ruben heeft die droom al langer en Djoke is die droom gaan omarmen. Die droom is om de mensen in Chinari vooruit te helpen. Schoolgang en het nut ervan inzien is onder de Roma een groot (wereldwijd) probleem. Dat is dan ook waar wij ons voornamelijk oprichten. Door het aanbieden van bijscholingsprogramma(‘s) willen we samen met deze kinderen aan hun toekomst werken. Zodat ze zich straks zelf kunnen redden in het leven. Zodat ze kunnen lezen & schrijven. Wilt u ons ondersteunen?

programextrascolar_fotoAfterschool Programma!

We hebben een programma ontwikkeld waarin we op een uitdagende, speelse en passende manier de schoolgaande kinderen extra lessen willen bieden. Op deze manier kunnen kinderen beter meekomen op school. We gebruiken een methode ontwikkelt door Stichting Laleaua (Târnăveni) die speciaal is gemaakt voor deze specifieke doelgroep. Daarnaast geven we de kinderen les op algemeen gebied. Je kunt hierbij denken aan (voor ons) simpele zaken als kleuren, vormen, motoriek, enzovoort. Ook is er aandacht voor sociale omgang.

gezinsbegeleiding_fotoGezinsbegeleiding

Sinds de start van het project Chinari is er aandacht voor gezinsbegeleiding. Zaken waarin Ruben gezinnen begeleidt zijn onder andere; hulp bij het aanvragen van uitkeringen, zoeken van werk of het oplossen van belemmeringen om bijvoorbeeld kinderen naar school te sturen. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek, aandacht voor het moraal in een gezin. Kortom; we proberen door aanwezig en onder de mensen te zijn problemen of belemmeringen te signaleren en deze weg te nemen.

evangelisatie_fotoEvangelisatie

Ook het verspreiden van Het Evangelie is een speerpunt van ons. In al onze programma’s kunt u dit aspect terugvinden. Samen bidden tijdens het Program Extrascolar, het aanhalen van God en Zijn Woord tijdens gezinsgesprekken, bidden bij mensen thuis en natuurlijk de evangelisatie-reizen tijdens de zomer.

medisch_fotoGezondheid

Ook op medisch gebied geven we ondersteuning aan de mensen in Chinari. Het is voor mensen in Chinari mogelijk om bij ons te komen met een medisch recept dat ze niet zelf kunnen betalen. Indien wij het noodzakelijk achten zullen we hen hierin bijstaan. Ook als mensen dokters- of ziekenhuisbezoeken moeten afleggen waar ze onze hulp bij nodig hebben staan we klaar. We kijken altijd eerst of de persoon in kwestie het zelfstandig kan oplossen. Indien dit niet het geval is zullen wij bijvoorbeeld mee gaan naar het ziekenhuis of de dokter. Voor de Roma zijn deze bezoeken vaak lastig omdat ze geen vervoer hebben, ze niet kunnen lezen en schrijven, omdat doktoren ze vaak niet serieus nemen en dus niet eens de moeite nemen om zaken uit te leggen. Voor de medische ondersteuning hebben wij een medisch kabinet en elke week een medisch spreekuur in samenwerking met Leon de Rover van de Stichting Care Foundation. Hij werkt echter in Târnăveni en is alleen op dinsdagmiddag aanwezig in Chinari.

Meidenclub

Sinds 2018 is Djoke begonnen met de meidenclub. Zo´n tien meiden van 6 tot 11 jaar komen wekelijks bij Djoke. Deze meidenuurtjes zijn vaak gezellig en creatief met een ontspannen insteek. Op deze manier hoopt Djoke de meiden te leren kennen en vanuit die basis een diepere (vertrouwens)relatie aan te gaan. Vanuit deze relatie kunnen serieuzere zaken, zoals seksualiteit, huwelijk, kinderen, etc besproken worden. Daarnaast speelt het geloof ook een grote rol binnen de club. God is er ook voor deze meiden. En God houdt van ze en ze zijn veel waard voor Hem. Dat is onbegrijpelijk om te horen voor zo´n meisje!